אלביט

קו עיצובי אחיד למודעות בתחומי הלחימה השונים: אוויר, ים ויבשה

המודעות נעשו במסגרת העבודה כארט דיירקטורית במשרד הפרסום ממסר שיפרין