בנק לאומי

מיתוג לחטיבות השונות של הבנק: Capital Market, Private Banking, Leumi SMC

לכל חטיבה העיצוב והיחודיות שלה.

הפרוייקטים נעשו במסגרת העבודה כארט דיירקטורית במשרד הפרסום ממסר שיפרין