בנק לאומי

עיצוב סדרות של מודעות לתחומי הפעילות השונים של הבנק

המודעות נעשו במסגרת העבודה כארט דיירקטורית במשרד הפרסום ממסר שיפרין